حسین واعظ کاشفی

حسین ملقب به کمال‌الدین فرزند علی در نیمه اول قرن نهم قمری در سبزوار متولد شد.او شهرت به کاشفی و البیهقی دارد.گاهی از او سبزواری، هروی و بیهقی نیز یاد شده‌ است.حسین، تعلیم مقدماتی را در سبزوار گذراند، سپس به نیشابور و مشهد رفت.
فرزندش فخرالدین علی صفی نوشته:
پدرش در ماه ذی‌الحجه سال ۸۶۰ق در مشهد سعدالدین کاشغری، از عارفان نقشبندی را در خواب دید که او را به هرات دعوت کرد.ملا حسین به هرات رفت و در آنجا به وعظ پرداخت و در خدمت علیشیر نوایی، وزیر و همراه حسین بایقرا، سلطان تیموری مکان و مرتبتی یافت.
حسین واعظ کاشفی
حسین عمر خود را در هرات سپری کرده و در آنجا به وعظ و ارشاد می‌پرداخته‌است.گفته شده در مجلس وعظ او ازدحام می‌شد، علاوه بر آن آواز خوشی داشت و از آن هنگام سخن گفتن بهره می‌برد.