نمایش 9 24 36

آیت الله محمد حسین غروی نائینی

محل تحصیل

شهر اصفهان

( از ۱۲۹۳ه.ق. تا ۱۳۰۳ه.ق. )

علامه نائینی تحصیلات ابتدایی را در نائین گذراند، سپس در 17 سالگی (1293 ق) به اصفهان رفت و در آن جا تحصیل علوم دینی را ادامه داد و دروس عالی فقه ، اصول ، فلسفه و حکمت را از ابوالمعالی فرزند حاج محمد ابراهیم کلباسی، شیخ محمد باقر ایوانکی فرزند شیخ محمد تقی اصفهانی و جهانگیر خان قشقایی فرا گرفت.

شهر سامرا

( از ۱۳۰۳ه.ق. تا ۱۳۱۴ه.ق. )

در سال 1303  به عراق رفت و در سامرا شاگرد میرزای شیرازی شد. او را از مشاوران میرزا در جریان فتوی تحریم تنباکو شمرده اند.
حوزه علمیه نجف

( از ۱۳۱۴ه.ق. )

علامه نائینی در سال 1314 قمری پس از فوت استادش میرزای شیرازی به نجف رفت و از شاگردان آخوند ملا محمد کاظم خراسانی شد و سال ها در کنار او به فعالیت پرداخت.

مناصب و مشاغل

از رجال مذهبی

مذهب شیعه

( تا ۱۳۵۵ه.ق. )

وی از مراجع تقلید مذهب شیعه در عصر خود بود.

مدرس

حوزه علمیه نجف

( تا ۱۳۵۵ه.ق. )

وی تدریس را در زمان حیات استادش شروع کرد و آیات عظام ابوالقاسم خویی، محسن حکیم، سید محمد حسین طباطبایی، عبدالحسین حلی و محمد هادی میلانی از مشهورترین شاگردان وی بودند.

حوادث مهم زندگی

مشارکت در انقلاب مشروطه ایران
وی از روحانیون حامی مشروطه و نیز از جمله پیشگامان حرکت مشروطه در ایران به حساب می آمد.

آثار

نویسنده

کتاب "تنبیه الأمه و تنزیه الملة"

( ۱۳۲۷ه.ق. )

تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة معروف ترین اثرعلامه نائینی است
که آن را در ربیع‌الاول ۱۳۲۷ (پس از به توپ بستن مجلس شورای
ملی و پیش از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان) نوشت و در همان سال در بغداد به چاپ رساند.
  • کتاب مناسک حج
  • کتاب وسیلة النجات (اثر آیت الله محمد حسین نائینی)
  • کتاب حواشی علی العروة الوثفی
  • کتاب رسالة الصلاة فی اللباس مشکوک
  • کتاب رسالة فی احکام المنل فی الصلاة
  • کتاب رسالة فی نفی الضرر
  • کتاب فهرست الحواشی علی العروة الوثقی